<% on error resume next ' skapar ett serverobjekt set fso = createobject("scripting.filesystemobject") ' letar reda på textfilen set act = fso.opentextfile(server.mappath("counter.txt")) ' läser in värdet i textfilen, finns ingen textfil skapas den längre ned counter = clng(act.readline) ' lägger till ett counter = counter + 1 ' stänger serverobjektet act.close ' skapar en ny textfil om det inte redan existerar en fil Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("counter.txt"), true) ' skriver det nya värdet i textfilen act.WriteLine(counter) ' stänger serverobjektet act.Close %> Välkommen till Borohus Stockholm

UNDER UPPBYGGNAD!

Besök gärna www.borohus.se

 

 

info@borohus.nu
© Jenny Bervenmark
Uppdaterad 2012-10-10